Condicions de venda

Àmbit d’aplicació

La venda de productes en la botiga online de Sabateries Boixet es regula per les presents Condicions Generals de Venda.

La comanda per part del client en aquesta web pressuposa l’acceptació de la totalitat i sense reserves d’aquestes Condicions Generals de Venda per part del comprador.

El Venedor es reserva el dret d’actualitzar el contingut de les presents Condicions Generals de Venda sense previ avís.

Identificació del venedor

 • Identitat: Sabateries Boixet, SLU – NIF: B66525528
 • Adreça postal: Plaça de Cuba 11, 08302 de Mataró
 • Telèfon: 937 98 68 03
 • Adreça electrònica online@boixet.cat

Validesa de les ofertes

Les ofertes publicades en aquesta botiga online van destinades únicament als consumidors que tenen com a ubicació de l’adreça d’entrega a la península ibèrica espanyola, illes Balears i illes Canàries.

Les ofertes publicades en aquesta botiga online seran vàlides fins al final d’existències.

En cas d’indisponibilitat d’una comanda ja abonada pel client, Sabateries Boixet es compromet a efectuar la comanda demandada o a reemborsar l’import en un període màxim de 30 dies, informant en tot moment al client per correu electrònic o telefònicament.

Descripció de l’oferta

Sabateries Boixets es compromet a detallar i descriure els productes ofertats amb la major exactitud possible.

Elecció i preu del producte

El comprador, sota el seu criteri, és l’únic responsable de l’elecció del producte (sabates o complements) objecte de la compravenda, així com de l’ús o funció a que els destina.

Sabateries Boixet pot descriure, de manera merament orientativa en les informacions generals de cada producte, l’ús que considera més apropiat per a aquell article determinat, sense que això pugui generar cap tipus de responsabilitat.

Tots els preus es mostren en euros amb tots els impostos inclosos. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) està inclòs en els preus. La modificació del tipus impositiu de l’IVA serà repercutida en els preus no afectant les comandes realitzades anteriorment i que encara estiguin en curs.

Sabateries Boixet es reserva el dret de modificar les tarifes de preus sense previ avís i sense tenir que justificar el canvi de la seva política de preus, sense efecte retroactiu, però, sobre les comandes ja efectuades pendents de lliurament.

Comanda i pagament segur

 • Seleccionar el producte i realitzar el pagament

La validació de la comanda per part del client presuposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions Generals de Venta.

El procés que ha de realitzar el client per a la compra de les seves sabates o complements és el següent:

 1. Escollir el producte que desitgi comprar.
 2. Entrar a la fitxa del producte desitjat realitzant un clic a sobre de la corresponent foto i, un cop dins de la fitxa, escollir-ne la talla i afegir-lo a la cistella de la compra.
 3. Accedir a la pantalla de la cistella de la compra, des d’on es pot modificar la quantitat de les unitats desitjades o eliminar els productes que hi hagi.
 4. Si no es desitja seguir afegint productes a la cistella, clicar el botó Finalitzar comanda per a prosseguir amb el procés de compra. En aquest moment caldrà identificar-se si ja és client o, si es tracta de la primera compra, donar-se d’alta omplint el formulari amb les dades (nom i cognoms, adreça d’enviament, adreça de facturació, etc.) per tal de poder tramitar la teva comanda..
 5. Escollir el mètode de pagament i clicar al botó Confirmar comanda. Després de validar la forma de pagament, el client accepta definitiva i irrevocablement la seva comanda.Pagament amb targeta, automàticament s’entrarà en un entorn de pagament segur garantitzat per l’entita bancària, en la que s’encripten les dades i s’utilitza el protocol de seguretat online SSL. Introduir el número de targeta, data de caducitat, codi CSV i confirmar per a finalitzar el procés de compra.
 • Incompliment del pagament

boixet.cat es reserva el dret de negar-se a processar les comandes o a realitzar entregues a clients que no hagin abonat parcial o totalment una comanda anterior o amb els que existeixin litigis de pagament.

 • Comprovació dels pagaments

Amb l’únic objectiu d’assegurar als nostres clients d’actuacions fraudulentes amb les seves targetes bancàries, boixet.cat verifica totes les comandes validades en el lloc web.

Aquests controls de seguretat es poden materialitzar bloquejant aquelles comandes que puguin estar classificades com a sospitoses pels nostres serveis de seguretat. Aquestes comandes seran desbloquejades quan verifiquem, a través de la sol·licitud d’informació, que les dades de la targeta es corresponen amb les del nostres client. Aquest procés pot endarrerir el lliurament del producte entre 3 o 4 dies aproximadament.

Aquestes sol·licituds d’informació es realitzaran mitjançant correu electrònic i poden dur-se a terme:

– En cas d’una comanda amb una adreça de lliurament diferent a la indicada com a adreça de facturació.

– En cas de client nou o pagament amb targetes estrangeres.

– En comandes reiterades o superiors a un import determinat.

Seguretat del pagament

Per a garantir la seguretat del pagament, boixet,cat recondueix el procés de compra al lloc de pagament segur de la pròpia entitat bancària, el qual incorpora el protocol de seguretat SSL.

boixet.cat no té accés en cap moment a les dades bancàries dels clients. Les dades personals i confidencials (número de la targeta bancària, data de caducitat, codi CSV) es transmeten directament de manera xifrada a través del servidor del banc, sense registrar-se en el servidor de boixet.cat.

La sol·licitud de pagament s’envia en temps real a l’administrador del telepagament segur, el qual emet un certificat electrònic com a prova de l’import i de la data de la transacció efectuada.

Identificació

El client haurà d’omplir el formulari amb les seves dades personals a boixet.cat en la primera compra. En posteriors compres podrà indicar tan sols l’e-mail i la contrasenya amb la que es va registrar. En cas de pèrdua o oblit de la contrasenya només haurà de sol·licitar-ne una de nova via web.

La contrasenya és estrictament confidencial i personal, no ha de divulgar-se a ningú.

Per a facilitar la identificació del client, aquest autoritza expressament a boixet.cat perquè pugui realitzar registres al seu ordinador dels arxius anomenats “cookies“, amb l’únic objectiu de facilitar la navegació i simplificar el procés de compra.

Lliurament

Sabateries Boixet es compromet a realitzar el lliurament de les comandes a través de la seva web en el menor termini de temps possible.

El transport i lliurament a domicili de les comandes els realitza SEUR. Una vegada acceptada la comanda l’empresa de transport es posarà en contacte amb el client per posar-se d’acord amb el lliurament.

Per als lliurament a domicili, les despeses d’enviament seran gratuïtes per a compres superiors a 40 €. Per a compres de menor import seran de 5€ , en els enviaments a les illes Balears i a les illes Canàries serà de 7,50€ i 13,50€ respectivament. El client rebrà la comanda a l’adreça indicada en un període de 2 a 4 dies laborables. El dia abans d’efectuar el lliurament l’agència de transport es posarà en contacte amb el client avisant-lo via correu electrònic que al dia següent rebrà la seva comanda. En cas que no hi hagi ningú present a l’adreça indicada en el moment del lliurament, el transportista deixarà una notificació i realitzarà un segon intent durant els següents dies. Si després de realitzar aquest segon intent no s’aconsegueix efectuar el lliurament, l’agència de transport retornarà la mercaderia als magatzems centrals de Sabateries Boixet. El client haurà de posar-se en contacte amb online@boixet.cat indicant el número de comanda i la referència de l’article pel reemborsament de l’import pagat.

Satisfacció del client i retorn els diners

La satisfacció del client és el principal objectiu de Sabateries Boixet. Per això, si no quedeu satisfets amb els productes adquirits se us retornaran els diners, se us canviarà per un altre producte o se us generarà un val.

El client compta amb un període de 30 dies naturals per a sol·licitar la devolució dels diners o bescanviar un producte per un altre, a comptar des de la data de la realització de la comanda.

Per a sol·licitar una devolució haureu de posar-vos en contacte amb online@boixet.cat i se us informarà sobre els passos a seguir.

Un cop rebuda la mercaderia a les instal·lacions de Sabateries Boixet, es comprovarà que l’article no hagi estat utilitzat i que es trobi en les mateixes condicions en les que es va lliurar. En els dies posteriors es farà un reemborsament de la compra a través del mateix mitjà de pagament en el que es va efectuar. Si el producte no es troba en les condicions requerides, no es realitzarà el reemborsament dels diners perquè el producte li sigui enviat a la mateixa adreça indicada en la comanda, notificant-li en tot moment.

Sabateries Boixet es reserva el dret a rebutjar les devolucions que no incloguin la caixa original. Tan sols s’acceptaran les devolucions de productes que estiguin sense estrenar i en les mateixes condicions en les que van ser lliurats.

Força major

En casos de força major que obstaculitzin el lliurament dels productes, Sabateries Boixet tindrà dret a endarrerir-ne el lliurament i, en el cas que les citades circumstàncies persisteixin durant més de 15 dies, a anul·lar les comandes sense obligació d’imdemnització en cap cas. Seran considerats casos de força major entre d’altres: vagues, manca de transport, accidents en magatzems, incendis i en general totes aquelles causes independents de la voluntat de Sabateries Boixet.

Tractament dels paquets no lliurats pel servei logístic

En referència als paquets que no s’hagin lliurat al destinatari final pels motius següents: el destinatari es desconeix perquè no viu a l’adreça indicada, està absent, ha rebutjat el lliurament o no acut al lloc escollit a recollir el paquet. Els paquets són retornats a Sabateries Boixet.

Pel cas que el destinatari estigui absent, l’agència de transport deixarà una notificació indicant l’hora i el dia en que hagi passat i el dia en que tornarà a passar.

Pel cas que l’adreça de lliurament sigui errònia, el destinatari es trobi absent de forma reiterada, rebutgi l’enviament o no acudeixi al lloc escollit a recollir el paquet, la mercaderia serà retornada al magatzem logístic de Sabateries Boixet. El client haurà de posar-se en contacte amb online@boixet.cat indicant el número de comanda i la referència del producte pel reemborsament de l’import pagat.

Sabateries Boixet no es compromet a reservar els articles que siguin retornats a les nostres instal·lacions, però si a retornar els diners dels mateixos.

Responsabilitat

Sabateries Boixet no es fa responsable del mal ús que puguin donar els clients al sistema. Així mateix, no assumirà cap responsabilitat en cas d’anomalia en el subministrament del servei, intrusions externes ni virus informàtics. Tampoc serà responsable en els casos de força major enumerats anteriorment ni pel cas fortuït. Els clients es beneficien de les garanties que les marques presents en el lloc hagin atorgat. Sabateries Boixet no es fa responsable dels desperfectes que pateixin els productes lliurats per l’ús inapropiat dels mateixos.

Propietat intel·lectual

Tant la marca Boixet com el seu logotip estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual. La seva còpia o divulgació parcial o total queda totalment prohibida.