Avís legal

La informació que conté aquesta web és orientativa i està destinada a la comunicació entre Sabateries Boixet i els clients de la seva botiga online.

L’accés a boixet.cat suposa l’acceptació de les condicions exposades en aquest Avís legal, amb la qual cosa es recomana llegir atentament la següent informació.

Drets del contingut d’aquest web

Els textos, les imatges i la resta de continguts d’aquest web són propietat de Sabateries Boixet o de tercers que han llicenciat o autoritzat a Sabateries Boixet per al seu ús.

Queda prohibit l’ús total o parcial de qualsevol contingut d’aquest web (o qualsevol mena de document que es posi a disposició a través d’aquest web) d’una forma que representi una violació de drets de marca registrada, de propietat intel·lectual o altres drets protegits. L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser sancionable per la legislació vigent

L’usuari no adquireix cap dret de propietat respecte a les identificacions personals que li siguin assignades o que ell esculli a efectes de la percepció de serveis disponibles a través d’aquest web.

La informació sobre productes, promocions o ofertes de Sabateries Boixet que apareix en aquest web es dirigeix a usuaris residents a Espanya i és vàlida únicament al territori de l’Estat espanyol. Qualsevol informació publicada en aquest web és orientativa.

Sabateries Boixet es reserva el dret a actualitzar, corregir o suprimir en qualsevol moment qualsevol dels continguts o serveis d’aquest web, sense necessitat d’advertir prèviament a l’usuari sobre aquestes modificacions.

Política de privadesa de dades

boixet.cat oferim la màxima transparència i el nostre compromís legal per assegurar la confidencialitat de totes les dades que rebem.

Totes les dades passaran a través del nostre servidor a un fitxer. El seu responsable és Sabateries Boixet, domiciliada a plaça de Cuba 11, 08302 – Mataró. Tel 937 98 68 03. En cap cas aquest fitxer es cedirà a altres entitats o empreses sense permís previ i explícit.

Més informació sobre les mesures implementades per Sabateries Boixet per complir les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades a l’apartat Protecció de dades (RGPD) d’aquesta mateixa pàgina.

Informació LSSICE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Sabateries Boixet SLU

Domicili social: Pl. de Cuba, 11, 08302 Mataró

Telèfon de contacte: 937 98 68 03

Adreça electrònica de contacte: online@boixet.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44.793, foli 90, full número 467.699, Inscripció 1a.

NIF: B66525528

Enllaços a altres webs

boixet.cat pot establir hipervincles cap a altres webs o cap a recursos inclosos en aquests. L’acceptació d’aquests enllaços no implica que Sabateries Boixet accepti l’altre web o qualsevol relació amb els operadors del mateix.

Sabateries Boixet no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, sobre els continguts o serveis inclosos als webs amb els que estableix hipervincles, ni sobre la política de privadesa de dades seguida per aquests.